חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

ניהול השירות וחוויית הלקוח

היכולת לתת שירות מעולה ללקוחות החברה מבוססת על תהליך ניהולי בו הנהלת החברה מקבלת החלטה על חוויית הלקוח, וזאת מיושמת על כל הלקוחות של החברה על ידי כלל העובדים. תהליך זה של ההחלטה וביצוע שירות מעולה וחוויית לקוח מדהימה – דורש התעמקות רבה. יום העיון יקנה כלים מקצועיים לתהליך חשוב זה.

הדיון יבוסס על רקע תהליכי ניהול השירות ללקוח, תוך יצירת חוויית לקוח שהיא הבסיס המרכזי לקיומו העסקי של הלקוח. במהלך ההדרכה נדון בגורמים שמייצרים את ההנאה של הלקוח מקבלת שירות או מוצר, תוך יצירת תהליך מובנה שלא תלוי בלקוח ספציפי או אירוע ספציפי או רצון של עובד מסוים.
במקביל לכך, בהדרכה יודגמו שיטות הגורמות להרעה בשביעות הרצון של הלקוחות (פציינטים, מטופלים ועוד) כך שניתן יהיה לזהות מראש אירועים שבהם שביעות הרצון נמוכה – ולעשות את הכל כדי למנוע מצבים אלו או להקטין את משכם ותדירותם.

כך, לקראת סוף יום העיון ניתן יהיה לקבל את השלד הארגוני הראשוני ליצירת תוכנית עבודה למצוינות בשירות לקוחות ולדרכי התמודדות למול לקוחות קשים ותובעניים.

מקום הארוע כפר המכבייה
תאריך 09/26/2017
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 16:00
שם המארגן HRUS
טלפון 0722-555-225
דוא'ל news@hrus.co.il