X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

ועידת ישראל לעסקים

ועידת ישראל לעסקים, המתקיימת זה שני עשורים, ידועה כאירוע הכלכלי החשוב והיוקרתי ביותר בישראל. הוועידה מפגישה בין מקבלי החלטות, אנשי עסקים, אנשי ממשל, בכירי המשק והכלכלה, אנשי תקשורת, דוברים ומשלחות מהארץ ומהעולם.

מקום הארוע בנייני האומה, ירושלים
תאריך 01/10/2018 - 11/01/2018
שם המארגן גלובס
טלפון 5988*