X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

הכנס השנתי לעדכונים בכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאים ולעדכוני חקיקה ורגולציה בישראל ובארה"ב

הכנס השנתי לעדכונים בכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאים ולעדכוני חקיקה ורגולציה בישראל ובארה"ב. בכנס ידונו בעדכונים האחרונים של תקנים בינלאומיים ואמריקאים והשפעתם על הדוחות הכספיים של החברות, נושאים חמים של רשות ניירות ערך האמריקאית ובהיערכות חברות להנפקה בארצות הברית.

מקום הארוע מלון הילטון תל אביב
תאריך 12/11/2017
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 14:00
שם המארגן ארנסט אנד יאנג
דוא'ל omer.massad@il.ey.com