X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

תשתיות, טכנולוגיה, חידושים בעולם הסלולארי

פורום מנהלי טכנולוגיות המידע הראשיים המובילים בעולם ה- IT

מקום הארוע בית פלאפון, דרך השלום, פינת יצחק רבין, גבעתיים
תאריך 01/02/2018
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 12:00
שם המארגן אנשים ומחשבים