X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

MULTIMEDIA

השנה הוועידה תתמקד בחשיבות המולטימדיה, בענפים ומגזרים רבים רפואה, אדריכלות וביטחון.

יהיו הרצאות בהן נשמע איך הופכים יישומי המולטימדיה לכלים דומיננטיים.

נושאים עיקריים שיוצגו השנה:

המציאות שיצרה המציאות המדומה, המהפיכה התעשייתית בעידן הרחפנים ועוד.

מקום הארוע רחוב המאה ועשרים 6, ראשון לציון
תאריך 03/12/2018
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 15:00
שם המארגן AV Master
טלפון 03-7330777
הוועידה השנתית הרביעית במספר AV-TLV