X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

EduTech 2018

התפתחויות הטכנולוגיות משנות את צורת הלמידה בבתי הספר, ממערכות למידה חדשניות החל במחשבים דרך אינטליגנציה מלאכותית ועד מערכות חדשניות המשנות את כלל המערכות.

מערכות הלמידה החדשניות של העולם האקדמי מאפשרות לכל אחד בכל מקום בכל זמן לבצע למידה.

צורת הלמידה משתנה והמורים חייבים לאמץ כישורים ומיומנויות חדשות כדי לאפשר לתלמידי דור העתיד ללמוד בצורה שונה.

מקום הארוע רחוב המאה ועשרים 6, ראשון לציון
תאריך 03/12/2018
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 14:00
שם המארגן אנשים ומחשבים וקרן אתנה
טלפון 03-7330777