X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

מפגש דגל C3 - אתגרי החלפת מערכות הליבה

מועדון המנמ"רים היוקרתי C3.

שינויים במגוון התפקידים, והקצב המהיר של השינויים.

כול הכשרות החדשות והגדרות שונות לתפקידים.

מקום הארוע המאה ועשרים 4
תאריך 03/19/2018 - 19/03/2018
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 12:00
שם המארגן יזמות וחדשנות
טלפון 03-733077