X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

Business Analytics Focus 2018

הכנס מתקיים בכפר המכביה מיועד למנהלים עסקיים ומנהלי מחשוב, השוקלים להטמיע פתרונות מתקדמים בתהליכי קבלת החלטות.

הכנס יספק מידע אודות חדשנות ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים למקבלי החלטות בארגון.

מקום הארוע כפר המכביה רמת גן
תאריך 03/20/2018 - 20/03/2018
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 14:00
שם המארגן erp, i-con
טלפון 054-6711792
דוא'ל shmuel.merdler@erp.org.il