X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

הנגשת שירותי מידע דיגיטלי וכתוב

הסדנה השנייה בתחום הנגשת שירותי מידע דיגיטלי וכתוב, מיועדת למנהל אתרים, מנהלי מידע בארגונים, מנהלי אינטרנט, ובעצם לכל מי שאחראי בין בעצמו ובין על ידי קולגות להתאמת הנגשת המידע.
בסדנה נלמד מהו אתר נגיש, מהם כלי העזר לבדיקת נגישות באתר, הכרות עם טכנולוגיות תומכות ועוד.

מקום הארוע המרכז ללימודי חוץ, הטכניון, שרונה
תאריך 03/21/2018 - 21/03/2018
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 15:00