X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

הכרות עם תקנות הנגישות לסמנכ"לים ומנהלים בחברות היי-טק/טכנולוגיה

סדנה שלישית מתוך ארבע הסדנה מיועדת: למנהלים, סמנכ"לים, מנמ"רים, מנהלי דיגיטל, מנהלי אפליקציות, חברות היי-טק ועתירות טכנולוגיה בכל הגופים במשק.

תחום ההיי-טק מתאפיין בתחומי שירות עתירי טכנולוגיה. בסדנה זו נתמקד בסוגיות המיוחדות כגון: הנגשת המידע, הנגשת אפליקציות, נגישות בניהול פרויקטים טכנולוגים ועוד.

מקום הארוע מרכז ללימודי חוץ, הטכניון, שרונה, תל אביב
תאריך 03/28/2018 - 28/03/2018
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 20:00
שם המארגן אנשים ומחשבים, טכניון, מכון עמרם