X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

Countdown to GDPR

האם הארגון שלך מחזיק במידע אישי של אזרחי האיחוד האירופאי?

ב -28.3 תכנסנה לתוקפן תקנות האיחוד החדשות, המחייבות בין היתר עדכון הרגולטור והנפגעים במקרה של מתקפת סייבר.

האם ארגונך כבר ערוך טכנולוגית ל- GDPR?

מקום הארוע מלון ריץ קרלטון, הרצליה, השונית 4, הרצליה
תאריך 03/28/2018 - 28/03/2018
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 12:30
שם המארגן IBM, TANGRAM
טלפון 03-7330777