X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

כנס הביקורת הפנימית עם החברה הערבית

בין המציאות לבין הביקוש, אנו שמחים להזמינכם לכנס המקצועי שיכלול הרצאות ממיטב המנהלים בארגונים, מושבים מקצועיים ועוד.

הכנס מיועד לאוכלוסייה מגוונת ורב תרבותית ולכלל האוכלוסיות מכל הדתות והעדות, הכוללת מבקרים פנימיים,

מבקרי מערכות מידע, רו"ח, עו"ד, מנהלי סיכונים, יועצי/אחראי SOX, מנכ"לים, מנהלי כספים, יועצי מחשוב, מנתחי מערכות, מנמ"רים, שופטים ועוד.

מקום הארוע גולדן קראון, נצרת
תאריך 03/26/2018 - 26/03/2018
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 17:00
שם המארגן איגוד מבקרים פנימיים בישראל
טלפון 03-7330777