X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

רכזי נגישות בחברות היי-טק ובחברות עתירות טכנולוגיה

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מחייב כל גוף המספק שירות ציבורי להנגיש את השירות / האירוע אותו הוא מספק, לאנשים עם מוגבלות.

הסדנה בהתאם להנחיות החוק והתקנות.

מקום הארוע בניין C, מוטה גור 7, פתח תקווה
תאריך 04/10/2018 - 10/04/2018
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 15:00
שם המארגן אנשים ומחשבים, מכון עמרם
טלפון 03-7330777