X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

הפסגה הבינלאומית ה - 18 לניהול שרשרת האספקה

בפעם ה-18 ברציפות מתקיימת הפסגה הבינלאומית לניהול שרשרת האספקה. הכנס השנתי והאירוע הגדול בישראל לניהול שרשרת האספקה, הרכש והלוגיסטיקה. זהו גם הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA, הארגון המקצועי המוביל בישראל.

מקום הארוע מרכז הכנסים והקונגרסים, Avenue רחוב השרון 1, קריית שדה התעופה
תאריך 04/30/2018 - 30/04/2018
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 16:00
שם המארגן מידע כנסים, ISCMA
טלפון 073-2644029