X

חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

צבע טרי

כבכל שנה, נודד היריד למיקום חדש, לכבוד עשור לצבע טרי ובהזמנת מרכז הירידים, יציירו אמני קולקטיב Prettimess על קירות הביתנים יצירת קבע ענקית וייחודית.

מקום הארוע מרכז הירידים תל אביב
תאריך 04/26/2018 - 30/04/2018
שעת התחלה 20:30
שעת סיום 22:00