חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

DATA CENTER 2018

הכנס והתערוכה הבינלאומית לניהול ותפעול נתונים יעסוק בהיבטים הפרקטיים של הקמה וניהול ותפעול מרכזי נתונים.

הכנס יטפל בכל מחזורי החיים של ניהול משלב התכנון הפרוגרמה ועד ההפעלה השוטפת בכלל.

מקום הארוע LAGO, רחוב המאה ועשרים 6, ראשון לציון
תאריך 05/29/2018 - 29/05/2018
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 14:00
שם המארגן אנשים ומחשבים
טלפון 03-7330777