חיפוש ספקי שירות באתר מפיק:

אדריכלי הנוף

הכנס יעסוק ברטרוספקטיבה של אדריכלות הנוף בארץ, ויבחן את תכנון המרחב הציבורי והמרחב הפתוח למן קום המדינה עד ימנו במבט לעתיד.

מקום הארוע גני התערוכה, תל אביב
תאריך 10/18/2018 - 18/10/2018
שעת התחלה 08:00
שעת סיום 18:00
שם המארגן האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף
טלפון 052-9444292